Problemy z lęgami

Problemy z lęgami bażantów łownych
Słabe lęgi są bardzo frustrujące i mogą mieć wiele przyczyn. Należy zbierać jak najwięcej informacji dotyczących klucia aby móc mieć możliwość przeanalizowania wszystkiego w szczegółach. Należy odnotować daty kiedy jaja są wkładane, nastawienia inkubatora, daty klucia, stratę wagi i liczbę i stan zalężonych jaj. Czasem jednak te wszystkie dane nie przybliżają nas do rozwiązania naszego problemu. Postanowiliśmy więc opublikować listę najczęstszych problemów i ich prawdopodobnych przyczyn aby wspomóc hodowców w osiąganiu jak najlepszych i satysfakcjonujących lęgów.

Oto lista najczęstszych i dających się jednozancznie wyodrębnić problemów przy wylęgu bażantów:

 • Pisklęta klują się zbyt późno
 • Powolny, wydłużający się wyląg
 • Klejące kurczaki, wymazane białkiem
 • Kurczaki utykają w skorupie, fragmenty skorupki przyklejone do piór
 • Zbyt wczesne lęgi, krwiste naczynia
 • Małe kurczaki
 • Słabe kurczaki
 • Kurczaki mają nieprawidłowo ułożone części ciała
 • Zniekształcenia
 • Pokrzywione palce i nogi
 • Krótki puch, szorstki puch - Przyczyna
 • Zamknięte oczy, puch przyklejony do oczu
 • Pękające jaja
 • Karłowate embriony, niewyrośnięte ptaki
 • Krwotok piskląt - krew na skorupach
 • Spuchnięte głowy i karki
 • Małe komory powietrza w jajach, strata wagi poniżej 10%
 • Śmierć w późnym stadium rozwojowym


 • 1. Kurczaki klują się zbyt późno - Przyczyna:
  • zbyt duże jaja, nieodpowiednie sortowanie, jaja powyżej 34g powinny być odrzucane
  • stare stado rozpłodowe, najlepszym materiałem rozrodowym są młode kury maksymalnie dwuletnie
  • jaja przechowywanie za długo, dłużej niż 10 dni lub przechowywane w złych warunkach
  • za niska temperatura w inkubatorze
  • słabe embriony
  • zbyt wysoka wilgotność w inkubatorze
  • stosowanie chowu wsobnego - kazirodztwo

  2. Powolny, wydłużający się wyląg - Przyczyna:
  • różne rozmiary jaj
  • nieprawidłowe obchodzenie się z jajami, złe przechowywanie jaj podczas inkubacji
  • zimne lub gorące miejsca w inkubatorze - niestabilna temperatura
  • temperatura w inkubatorze lub klujniku za wysoka lub za niska

  3. Klejące kurczaki, wymazane białkiem - Przyczyna:
  • zbyt niska temperatura inkubacji
  • za wysoka wilgotność w komorze lęgowej
  • nieefektywne obracanie jaj, zbyt mały skok lub zbyt rzadkie obracanie
  • stare jaja
  • bardzo duże jaja

  4. Kurczaki utykają w skorupie, fragmenty skorupki przyklejone do piór - Przyczyna:
  • niska wilgotność podczas przechowywania jaj przed inkubacją
  • słabe obracanie - obracanie mało efektywne
  • słaba jakość skorupy lub skorupa uszkodzona - niedobory żywieniowe lub choroba kury

  5. Zbyt wczesne lęgi, krwiste naczynia - Przyczyna:
  • za wysoka temperatura w inkubatorze

  6. Małe kurczaki - Przyczyna:
  • małe jaja (jaja poniżej 28 gram powinny być odrzucane)
  • za niska wilgotność w komorze inkubatora
  • za wysoka temperatura inkubacji
  • za wysokie jaja - długie i cienkie
  • cienkie, porowate skorupki

  7. Słabe kurczaki - Przyczyna:
  • zbyt wysoka temperatura klucia
  • słaba wentylacja w klujniku
  • skażenie urządzenia lęgowego

  8. Kurczaki mają nieprawidłowo ułożone części ciała - Przyczyna:
  • jaja ułożone czubkami do góry
  • niewłaściwe obracanie
  • nadmierne obracanie w późnych stadiach
  • zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura
  • za wysoka wilgotność
  • stare stado rozpłodowe
  • okrągły kształt jaj
  • braki żywieniowe kur bażantów
  • opóźniony rozwój zarodka spowodowany błędem podczas inkubacji (brak zasialnia)
  • nieprawidłowe obchodzenie się z jajami i warunki przechowywania

  9. Zniekształcenia - Przyczyna:
  • słabe warunki przechowywania
  • wstrząsanie jajami
  • braki żywieniowe kur
  • niewłaściwe obracanie
  • zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura
  • niewłaściwa wentylacja

  10. Pokrzywione palce i nogi - Przyczyna:
  • zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura
  • słabe odżywianie kury

  11. Krótki puch, szorstki puch - Przyczyna:
  • braki żywieniowe (szczególnie ryboflawina)
  • zbyt wysoka temperatura inkubacji

  12. Zamknięte oczy, puch przyklejony do oczu - Przyczyna:
  • zbyt wysoka temperatura w klujniku
  • ptaki zostają w klujniku zbyt długo po wykluciu
  • zbyt duży ruch powietrza w klujniku

  13. Pękające jaja - Przyczyna:
  • brudne jaja z gniazda
  • jaja źle oczyszczone
  • pryskanie wodą jaj
  • kondensacja na jajach
  • skażenie od wcześniejszych pękających jaj
  • skażenie od brudnych rąk

  14. Karłowate embriony, niewyrośnięte ptaki - Przyczyna:
  • skażone jaja
  • choroby ptaków rozpłodowych
  • braki żywieniowe

  15. Krwotok - Przyczyna:
  • zbyt wysoka temperatura w inkubatorze lub klujniku
  • złe obchodzenie się z jajami przy przewozie
  • braki żywieniowe (witamina K lub E)
  • skażenie

  16. Spuchnięte głowy i karki - Przyczyna:
  • braki żywieniowe

  17. Małe komory powietrza w jajach, strata wagi poniżej 10% - Przyczyna:
  • zbyt wysoka wilgotność
  • bardzo grube skorupy
  • za niska temperatura

  18. Śmierć w późnym stadium rozwojowym - Przyczyna:
  • zbyt wysoka wilgotność