Galeria hodowli bażantów

Galeria - sezon 2016-2017


Archiwum z początków hodowli - lata 2003-2004

Galeria dorosłych bażantów

Bażant żerujący w wolierze

Kura bażanta w wolierze przed introdukcją

Kura bażanta- czujna nawet wobec obiektywu

Bażanty z naszej hodowli charakteryzują się pięknym i pełnym ubarwieniem

Wszystkie bażanty z naszej hodowli są jednakowo piękne

Kogut w wolierze rozpołodwej (ubarwienie godowe)

Kura w wolierze rozpłodowej

Młode bażanty w naszej hodowli

Młody kogut czuje się w wolierze jak na wolno?ci

Młode bażanty zarzywające kąpieli piaskowej

Niewypierzony bażant

Młode kury bażancie

Bażanciki dwudziestodniowe

Woliery do odchowu bażantów

Duża woliera odchowalnikowa

Woliera zaro?nięta jest starodrzewiem i krzewami

Woliery do odchowu bażantów, stwarzają ptakom doskonałe warunki rozwoju

Bażanty czują się w wolierach jak naturalnych remizach

Pasze i ziarno podawane są w podsypach

Woliery rozpłodowe

Woliery rozpłodowe ustawione szerogowo

Również woliery rozpłodowe są zadrzewione

Ptaki mają dostęp do naturalnych składników pokarmowych

Odchowalnik do bażantów

Budynek jednego z odchowalników

Odchowalnik położony jest po?ród drzew li?ciastych

Z odchowalników bażanciki mają bezpo?rednie wyj?cie na wybieg