Hodowla Bażanta Łownego

Piękno bażantów od dawna fscynowało ludowych artystów i rzemieślników. Na zdjęciu powyżej stara patera.


Bażanty od zawsze fascynowały swoją dostojnością i pięknym wyglądem. Od dawnych czasów były też przysmakiem często goszczącym na najwyśmienitszych stołach Europy i nie tylko. Dlatego szybko stały się też docenianym ptakiem łownym.

Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, iż ptaki te zostały sprowadzone do Europy z dalekiej Azji i mimo tego, iż doskonale zaaklimatyzowały się w warunkach naszego kontynentu wymagają ciągłych zabiegów i dbania o istnienie populacji w środowisku naturalnym. Nie są one bowiem tak dobrze przystosowane do zimowania w warunkach klimatycznych polski jak np. kuropatwy.

W Polsce bażant łowny był zawsze ptakiem popularnym i licznie występującym w środowisku naturalnym. Gwałtowny spadek populacji i niemalże całkowity zanik w niektórych regionach Polski spowodowały działania wojenne II wojny światowej. Po zakończeniu wojny dużą rolę w odnowieniu gatunku na polskich polach odegrały Państwowe Gospodarstwa Rolne. PGR-y prowadziły najczęściej hodowlę półotwartą. Polegała ona głównie na zapewnianiu bażantów dogodnych warunków bytu nie tylko podczas zimy. W grę wchodziły między innymi obsadzanie i obsiewanie terenów zajętych przez bażanty krzewami owocowymi, które dawały im odpowiedni pokarm oraz obsadzaniu iglakami w celu zapewnienia odpowiedniego schronienia.

Aby móc sztucznie inkubować bażanty należało w okresie nieśności wyszukiwac na tym terenie gniazd ptaków i sukcesywnego podbierania im jaj. Aktualnie hodowla bażantów łownych sprowadza się do trzech gałęzi: hodowli hobbystycznej, hodowli ukierunkowanej na produkcję materiału do introdukcji łowisk oraz masowej hodowli w celach gastronomiczno kulinarnych.

Bażanty zyskały swoją sławę dzięki pięknemu upierzeniu kogutów.

Decydując się na rozpoczęcie własnej hodowli sami napotkaliśmy na liczne utrudnienia, notorycznie brakowało informacji i odpowiedzi na setki pojawiających się pytań. Literatura Polska sprowadza się raptem do kilku pozycji, z których większość jest już bardzo nieaktualna, a często zawarta w nich wiedza mija się z dobrą praktyką i zdobytymi przez kilka lat hodowli doświadczeniami. Mamy nadzieję, iż strona www.bazanty.pl stanie się forum wymiany informacji hodowców, myśliwych, pasjonatów i wszystkich zafascynowanych pięknem bażantów.

Zapraszamy do przeczytania artykułów związanych z hodowlą, utrzymaniem i introdukcją bażantów.