Hodowla kuropatw

      Od 2016 roku poza bażantami łownymi, które są podstawowym profilem działalności naszej fermy prowadzimy hodowlę kuropatw. Od początku przyjęliśmy te same rygorystyczne założenia co dla bażantów, tak więc kuropatwy z naszej hodowli mają cechować:
  • Dzikość i doskonała kondycja i ładny wygląd
  • Genetyka - dbałość na każdym etapie hodowli o całkowite wyeliminowanie chowu wsobnego. Podstawą do hodowli jest Polska linia kuropatw pochodząca z polskich łowisk
  • Przygotowanie do introdukcji w środowisko naturalne

     Kuropatwa szara zwana także powszechnie kuropatwą polną ( z łaciny Perdix perdix) jest naszym rodzimym gatunkiem. Jednak w czasach intensyfikacji produkcji rolnej aby zapewnić jej przetrwanie. Wymaga nakładu pracy kół łowieckich i innych ludzi dla których dobrostan tych zwierząt jest ważny.

      Chętnie służymy naszą wiedzą i pomocą przy zasiedlaniu i tych fascynujących polskich ptaków.

     Hodowlę kuropatw prowadzimy w pełnym zakresie. Utrzymujemy stado reprodukcyjne, corocznie dobierane i selekcjonowane kurki i koguciki.

     Oferujemy:
  • jaja lęgowe kuropatw (w okresie od marca do czerwca)
  • pisklęta kuropatw (w okresie od kwietnia do lipca)
  • kuropatwy odchowane 8-tygodniowe
  • kuropatwy dorosłe skojarzone w pary


     Zapraszamy do kontaktu i składania zamowień.